hälsoundersökning privat

Hälsoundersökning privat

På Quality Care utför vi grundläggande och avancerade undersökningar för dig som söker en hälsoundersökning privat. Hos oss får du hjälp att förebygga och upprätthålla ett långt och friskt liv.

Genom att kontinuerligt göra hälsoundersökningar blir det enklare att fånga upp sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, fysisk och psykisk ohälsa. På så sätt kan vi ett tidigt stadie sätta in rätt behandling för att motverka sjukdomsförloppet.

Dessutom kan många sjukdomar förebyggas genom att sätta in preventiva insatser innan sjukdomen brutit ur. Därav är det viktigt att göra en årlig hälsoundersökning som privatperson för att på ett effektivt sätt kunna jämföra dina nuvarande värden med tidigare och se eventuella förändringar.

Har du frågor angående vårt utbud av hälsoundersökningar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon, e-post eller besöka våra lokaler på Riddargatan 16 i Stockholm för rådgivning.

Hälsoundersökning privat Stockholm

På Quality Care utför vi hälsoundersökningar för privatpersoner i Stockholm. Vår vision är att varje kund ska förebygga, bibehålla och öka sin egen hälsonivå för ett hälsosamt och långt liv.

Vi tror att ökat förståelse och bättre insikt gällande sin egen hälsa leder till ett större ansvarstagande för sitt eget hälsotillstånd.

Utöver våra egna erfarna läkare, sjuksköterskor och egen specialistkompetens har vi under de 15 år som vi varit verksamma utvecklat ett gediget kontaktnät med specialister inom olika områden som omfattar hälsa & livsstil.
Är du företagare? Läs mer om hälsoundersökning för företag i Stockholm.

Längre ner på sidan kan du se ett urval av våra mest populära hälsoundersökningar för privatpersoner där även omfattning och kostnad framgår för varje specifik undersökning.

Hälsoundersökning pris

Vi har ett stort utbud hälsoundersökningar för privatpersoner, både grundläggande undersökningar och speciellt inriktade hälsoundersökningar för särskilda ändamål.

Beroende på omfattningen av hälsoundersökningen varierar också priset därefter. En hälsokontroll kan vara utformad på olika sätt beroende på din ålder och hälsosituation i stort.

Våra hälsoundersökningar

På Quality Care erbjuder vi ett stort utbud av olika stora och omfattande hälsoundersökningar för privatpersoner. Nedanför hittar du information om våra mest efterfrågade hälsoundersökningar.

Har du frågor eller funderingar gällande en hälsoundersökning för privatperson får du mer än gärna höra av dig till oss på 08 – 428 426 00 så besvarar vi dina frågor.

Quality Basic

Vår hälsoundersökning Quality Basic är en bred och grundlig hälsoundersökning som ger resultat från både undersökning och laboratoriesvar. På så sätt visas en övergripande bild på ditt hälsoläge. Utifrån resultaten kan vi ge en åtgärdsplan och komma med rekommendationer för att bibehålla/förbättra hälsoläget.

I undersökningen ingår:

 • Frågeformulär som underlag för läkarmöte och läkarundersökning
 • Ca: 20 st. laboratorieanalyser

Mätning av:

 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Puls

Läkarundersökning och läkarmöte där följande punkter diskuteras:

 • Stress och balans
 • Resultat från undersökningen redovisas och klargörs
 • Levnadsvanor
 • Kostrelaterade frågor
 • Motion & träning
 • Kropp/funktion

Till undersökningen kan du lägga till EKG, spirometri (lungfunktionstest) och audiometri (hörseltest).

Pris: 4600 kr
Här kan du få mer information om Quality Basic.

Quality Life

Vår hälsoundersökning Quality Life är en perfekt hälsoundersökning för den som vill ta kontroll över sin hälsa och livsstil och skapa ett sundare levnadssätt. Du får hälsorådgivning och stöttning att förbättra dina vanor.

I undersökningen ingår:

 • Speciellt utformat frågeformulär som besvaras inför ditt besök och används för upprättande av hälsoplan
 • Konditionstest
 • Funktionsbedömning av: styrka, rörlighet och balans
 • Behandling och rehab av eventuella problem
 • Motiverande samtal
 • Upprättning av hälsoplan för att bibehålla och förbättra en hälsosam livsstil
 • Återkoppling efter överenskommelse

Mätning av:

 • Längd
 • Vikt
 • Midja-höft-kvot
 • Kroppssammansättning av visceralt fett och muskelmassa

Pris: 3000 kr
Här kan du få mer information om Quality Life.

Stor hälsoundersökning privat – Quality Large

Quality Large är en mycket omfattande och grundlig hälsoundersökning med både läkarundersökning, mätning och provtagningar. Undersökningen ger en bra bild av ditt aktuella hälsoläge och normalvärden.

I undersökningen ingår:

 • Speciellt framtaget frågeformulär som underlag inför läkarmöte och läkarundersökning
 • Ca: 40 st. laboratorietester
 • EKG
 • Test av spirometri (lungfunktionstest)
 • Kontroll av blod i avföring

Mätning av:

 • BMI
 • Blodtryck
 • Puls
 • Midjemått
 • Vikt
 • Muskel & fettmassa

Läkarundersökning och läkarmöte där följande punkter diskuteras:

 • Resultat från undersökningen redovisas och klargörs
 • Stressrelaterade frågor
 • Levnadsvanor
 • Kropp/funktion
 • Uppsättning av eventuell hälsoplan och medicinsk plan

Pris: 6500 kr
Här kan du få mer information om Quality Large.

Hälsoundersökning privat – Quality Advanced

Hälsoundersökningen Quality Advanced är för dig som vill ha en mycket stor och grundläggande kontroll av din hälsa och som vill gör allt för att undvika allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.

Denna undersökningen ger den bredaste och den mest medicinskt avancerade hälsorapporten av alla våra hälsoundersökningar. Utefter vad undersökningen visar tar vi fram en individuellt anpassad hälsoplan i syftet att du ska må så bra som möjligt.

Undersökningen har stort fokus på cancer och hjärt- och kärlsjukdomar men täcker även riskområden som: prostata, äggstockar, tarmar, lever, blod, bukspottskörtel, skelett och hud.

I undersökningen ingår:

 • Speciellt framtaget frågeformulär som grund för läkarsamtal och hälsoplan
 • Läkarsamtal
 • Medicinsk läkarundersökning
 • Ca: 50 st. blodprover som ger svar på bland annat blodstatus, njurfunktion, järnvärden, lever, elektrolytstatus, blodfetter, kolesterol och blodsocker.
 • Ca: 10 st. prover speciellt inriktade för cancer med tumörmarkörer för att kunna upptäcka blodcancer, cancer i grovtarmen, bukspottkörteln och levern.
 • För kvinnor: cancer i bröst och äggstockar
 • För män: testiklar och prostata
 • Blodprover som mäter nivån på mineraler och vitaminer som till exempel D-vitamin, B-12, magnesium, folsyra, zink och järn
 • Undersökning av vilo-EKG
 • Avföringsprover

Vägning och mätning av:

 • Blodtryck
 • Puls
 • BMI
 • Midja-höft-kvot
 • Muskel & fettmassa

Efter undersökningen hålls ett uppföljande läkarsamtal där provsvaren diskuteras och övriga resultat. Utifrån vad resultaten visar diskuteras eventuella risker och möjligheter hur du kan påverka din hälsa framöver.

I samråd med oss tar vi fram en speciellt utarbetad hälsoplan med råd och förslag samt eventuella uppföljningar framöver.

Det går även att lägga till spirometri (lungfunktionstest) i undersökningen.

Pris: 8300 kr
Här kan du få mer information om Quality Advanced.

Fördjupad hälsoundersökning privat

Vi har fördjupade hälsoundersökningar för dig som vill ha den mest avancerade hjärt- och kärlhälsoundersökningen.

Vi har även Quality Executive där helkroppningsundersökning med magnetkameraundersökning. Undersökningen är utformad på samma sätt som Quality Advanced med tillägget, undersökning med magnetkamera.

Quality Hjärta och Kärl

Hjärt- och kärlsjukdomar är den absolut vanligaste orsaken till ohälsa och bortgång i arbetsför ålder.  Med hälsoundersökningen Quality Hjärta och Kärl fångas avvikande värden upp som kan vara tecken på sjukdom specifikt riktat mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Undersökningen ger en bild av hjärtats och kärlens funktionsstatus, grad av förkalkning samt dolda risker som till exempel blodtryck, belastning på hjärtat och hjärtflimmer.

Pris: 24 800 kr
Här kan du få mer information och vad som ingår i undersökningen Hjärta och Kärl.

Quality Executive med magnetkamera – helkroppsundersökning

En MR undersökning fokuserar på hjärnan, ryggen, bukens övre och nedre del inklusive bäcken och prostata respektive livmoder och äggstockar. I första hand görs undersökningen för att kunna utesluta förekomst av allvarliga sjukdomar på ett tidigt stadium

Hälsoundersökningen Quality Executive är den mest genomgående och omfattande undersökningen vi har. Undersökningen består av samma moment som Quality Advanced med tillägget av en helkropps magnetkameraundersökning.

Pris: 34 600 kr

Här kan du få mer information om Quality Executive

Hur ofta ska man göra läkarundersökning & hälsokontroll?

Risken för ohälsa och sjukdom ökar allteftersom man blir äldre. Vårt råd och rekommendation är att göra hälsoundersökning var femte år upp tills du är 40 år gammal, förutsatt kan du känner dig frisk. 

Åren mellan 40 till 50 rekommenderar vi en hälsoundersökning var tredje eller vartannat år. Är du över 50 är vårt råd att göra en hälsoundersökning per år.

Frågor & svar om hälsoundersökning privat

Vill du boka hälsoundersökning privat kan du göra det direkt på hemsidan med BankID, på telefon eller e-post efter vad du behagar.