Quality Care Premium – hälsoabonnemang

Vårt premiumerbjudande riktar sig till dig som snabbt vill få tillgång till sjukvård och värdesätter individuell kontakt och hög tillgänglighet.

Quality Care Premium är ett årligt hälsoabonnemang, skräddarsytt efter dina behov. I abonnemanget ingår vår mycket omfattande hälsoundersökning Quality Large.

Quality Care – Premium

Följande innehåll ingår i abonnemanget:

 • Direktaccess och tillgång till läkare (allmän medicin) och sköterska vardagar kl 08-17 för sjukvårdsrådgivning.
 • Besök hos specialistläkare i allmänmedicin med läkartid inom 24 timmar, vardagar vid akuta besvär. Läkarbesök kan ske såväl via fysiska besök som via digitala videomöten.
 • Uppföljning av sköterska via telefon eller mejl.
 • Ett uppföljande läkarbesök per år vid behov för uppföljning av hälsoplan.
 • Egen läkare inom allmän- och/eller intern medicin
 • Tillgång till specialistläkare inom Quality Care med prioriterade tider. Läkarbesöken debiteras separat enligt prislista
 • Hälsoundersökning Quality Large – se nedan

Hälsoundersökning Quality Large

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och hälsoplanen
 • Drygt 40 laboratorieanalyser. Dessa är sammansatta i samråd med expertis inom laboratoriummedicin för att ge så stor bredd, djup och specificitet som möjligt.
 • EKG
 • Spirometri – lungfunktionstest
 • Blodtryck, Puls, BMI
 • Vikt via avancerad och medicinskt validerad impedansvåg. Mätning av kroppssammansättning, mängd och fördelning av fett, muskulatur.

Läkarmöte en timme. Följande områden diskuteras:

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
 • Levnadsvanor, kost, motion, träning
 • Stress och balans
 • Arbetsmiljö/arbetssituation, roll
 • Kropp/Funktion (rörelseapparat)
 • Hälsoplan – medicinsk plan med ev. kompletterande hälsoundersökningsmoduler, levnadsvanor, stress/balans, arbetsmiljö, kropp (rörelseapparat – rygg/leder/muskler)
 • Resultat av hälsoundersökningen inkl. förklaringar och hälsoplan erhålls i samband med läkarbesöket

Resultat av hälsoundersökningen inkl. förklaringar och hälsoplan erhålls i samband med läkarbesöket.

Pris: 19.200kr per år

Tilläggstjänster som erbjuds mot separat debitering

Quality Care erbjuder avancerade hälsoundersökningar med olika inriktningar och omfattning. Kunden kan enligt önskemål uppgradera hälsoundersökningen som ingår i abonnemanget till en mer omfattande hälsoundersökning mot en tilläggskostnad eller komplettera med specifika hälsoundersökningsmoduler. Detta görs med fördel i samråd med våra läkare. En medicinsk hälsoplan upprättas därmed där hälsoundersökningarnas omfattning, frekvens blir individuellt anpassade utifrån kundens egen riskprofil, ålder, medicinsk historia, önskemål, funderingar och oro.

Exempel på möjliga tillägg

 • Hjärt- och kärlundersökningar innefattande arbets-EKG, ultraljud av hjärta (ekokardiografi) och halskärl samt bukaorta (stora kroppspulsådern), långtids-EKG m.m.
 • Hudläkargenomgång och bedömning av ”hudkostymen” samt vid behov fotografering inkl. digital bildlagring av hudförändring. Information och råd.
 • Kvinnlig hälsoundersökning – kompletterande laboratorieprover och ultraljuds- eller magnetkameraundersökningar, samtal med och undersökning av gynekolog
 • Manlig hälsoundersökning – kompletterande laboratorieprover och ultraljuds- eller magnetkameraundersökningar, samtal med och ev. undersökning av urolog/androlog.
 • Ögonhälsoundersökning – tryckmätning, synfält, bedömning av ”gula fläcken”, synskärpa, bedömning av ev. dold skelning. Undersökning och uppföljande samtal med ögonläkarspecialist
 • Koloskopi – Undersökning av tjocktarmen för uteslutande av tumör
 • Magnetkameraundersökning – Magnetröntgen helkropp eller specifika områden av kroppen efter önskemål och behov.
 • Funktionsbedömning och rörelseanalys gällande rygg/leder och muskler hos specialutbildad fysioterapeut eller motsvarande kompetens.
 • Tillgång till företagsläkare, företagssköterska samt till övriga specialister inom arbetsmiljö, arbetshälsa och krishantering, för rådgivning via videomöten, telefon, mejl eller besök
 • Tillgänglighet till sköterska och/eller läkare via SMS eller telefon 24/7/365. Tillgängligheten ingår i abonnemanget men tjänsteutnyttjandet debiteras med 500:- per ärende
 • Tillgång till expertis inom kost, motion och träning
 • Hälsotjänster för kunden och dess familj t.ex. vaccinationer, resemedicinsk rådgivning, friskintyg
 • Tjänster kan utföras hos kunden (arbetsplats eller bostad) om så önskas t.ex. provtagning, vaccinationer, sköterske- och läkarbesök
 • Anhörigservice d.v.s. sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Realtidsmätning av EKG/hjärtrytm, hemma eller på arbetet

Vill du veta mer?