Hälsa från A till Ö

Ett hälsokoncept anpassat till företagsledare och nyckelpersoner

premiumtjanster

Känn dig trygg. Var du än är.

Hälsoundersökning

Förebygg ohälsa i tid

Högsta tillgänglighet

Du får alltid träffa ”din” läkare och sjuksköterska när det passar dig fortast möjligt.

Personligt hänsynstagande

Vi är diskret belägna och använder en arbetsmetodik som även passar offentliga personer.

Vad betyder Hälsa för oss?

Våra filosofier om hälsa omfattar det fysiska, det mentala och det känslomässiga.

Egenremiss till specialistläkare

Om du vill gå privat till våra specialistläkare ber vi dig att skriva en egenremiss som specialistläkare bedömer för att veta att vi är den bäst lämpade vårdinstansen för att kunna hjälpa dig. I din egenremiss ska det framgå:

  • Ålder
  • Tidigare sjukdomar
  • Aktuella mediciner
  • Besöksorsak

Gällande orsak till besöket vill vi veta vilka symptom du har haft och hur länge du haft dem. Tidigare utredningar i ärendet (journalkopior, utlåtanden) behöver bifogas.

Vanliga frågor och svar