Ett hälsokoncept anpassat till företagsledare och nyckelpersoner

Företagshälsovård

Ett komplett hälsokoncept för ditt företag

premiumtjanster

Känn dig trygg. Var du än är.

Hälsoundersökning

Läkarundersökningar & friskintyg

Quality Care – din kompletta hälsopartner

Vi erbjuder ett komplett koncept för hälsa och friskvård genom vår två affärsområden, Quality Care & Quality Life. Som kund kan du nyttja kompletta tjänster likväl som utvalda delar för att öka, underhålla och förbättra individuell likväl som företagshälsa. Här finns en rad tjänster som vi tillhandahåller till såväl företag som till privatpersoner. Vi erbjuder även olika typer av avtal gällande hälsa, detta för att kunna anpassa tjänster och kostnader efter varje företags behov och budget.

Vi har specialiserat oss på att snabbt och effektivt diagnostisera samt behandla både akuta och ihållande besvär. Dessa problem tillhör inte bara individen utan blir även företagens problem i form av nedsatt effektivitet, negativitet, frånvaro, långtidssjukskrivningar. Vi ligger i framkant när det gäller att tillämpa den senaste forskningen inom friskvård/hälsa, vilket låter oss erbjuda individuellt anpassade behandlingsformer i ett unikt samspel mellan en rad specialistkompetenser.

Högsta tillgänglighet

Du får alltid träffa ”din” läkare och sjuksköterska när det passar dig fortast möjligt.

Personligt hänsynstagande

Vi är diskret belägna och använder en arbetsmetodik som även passar offentliga personer.

Vad betyder Hälsa för oss?

Våra filosofier om hälsa omfattar det fysiska, det mentala och det känslomässiga.

Presentkort på hälsotjänster eller hälsoabonnemang

Hälsoundersökningar och hälsoabonnemang till Dig eller till någon av dina nära.

Våra samarbetspartners