Om oss

Vi startade vår verksamhet 2003 och riktar oss med heltäckande hälsokoncept till såväl företagsledning, företag som allmänheten. Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder arbeta strategiskt med hälsoarbete för att bibehålla och öka hälsonivån och därigenom bidra till ett hälsosammare liv för den enskilde och välmående företag.

Röster från våra kunder

För mig står Quality Care framförallt för en trygghet och säkerhet. Upplägget är helt skräddarsytt för mig, med min hälsa och mitt mående i fokus. Den mycket omfattande hälsoundersökningen gör att jag kan följa min hälsas utveckling, och fokusera på rätt insatser. Här är läkaren som en hälsoguide för mig, för att upprätthålla och förbättra hälsan.

Johannes Eriksson

Jag är mitt företag och är helt beroende av att vara på plats. Dessutom har jag en ärftlig belastning gällande vissa sjukdomar, som förstås skapar oro. De omfattande hälsoundersökningarna som är anpassade för mig – och min individuella hälsoplan samt att jag numer lever på ett sunt sätt gör att jag kan släppa dessa frågor. Trots en hög arbetsbelastning med stort stressinslag gör att jag kan arbeta för att leva och inte tvärtom.

Gerhard Bley

Våra mål i punktform

  • Att vara den strategiska hälsopartnern för dig, ditt företag och för de anställda
  • Att erbjuda en helhetslösning med allt från akutsjukvård till friskvård och motion
  • Att ge ett komplett utbud och professionell hjälp på ett telefonnummer
  • Att med hälsa som verktyg bidra till ökad lönsamhet och bättre välmående för våra kunder

Verksamhetsidé

Vikten av att prioritera och tillskapa en sund livsstil och balans mellan affärsliv, familj, social gemenskap, fritidsintressen etc. Att prioritera dessa frågor är att frigöra energi som gagnar både en själv och det företag man verkar i. Vår ambition är att i våra lokaler skapa en harmonisk, avstressande, välkomnade miljö där ”harmoni och friskhet” skall dominera även om stor del av vår verksamhet utgörs av sjukvård.

Initiativtagaren till verksamheten, läkaren och entreprenören Lars-Göran Kjellin har tidigare grundat och byggt upp Curera Sverige AB – ett hälsoföretag som innefattar sjukvård, företagshälsovård, rehabilitering och friskvård. Curera börsintroducerades på Aktietorget 2005, namnändrades till Avonova och är numer norskägt.

Mål och vision

Vi vill med våra resurser och tjänster utveckla möjligheter och hopp om hälsa. Quality Care står för vårt sätt att ge vård och leverera tjänster med hög kvalitet. Även bemötande och omhändertagande skall utstråla kvalitet. För oss är det viktigt att skapa och utveckla livskvalitet för den enskilde kunden.

Vårt mål är att genom våra tjänster skapa och utveckla livskvalitet, ökat hälsomedvetande och livsglädje tillsammans med kunder och patienter. Genom att ha ett hälsoorienterat ledarskap med friska och motiverade medarbetare ökar hälsoläget och produktiviteten och därmed lönsamheten i företaget.