Om oss

Quality Cares verksamhet startade 2003 och riktar sig med heltäckande hälsokoncept till såväl företagsledning, företag som privatpersoner. Målsättning var att tillsammans med våra kunder arbeta strategiskt med hälsoarbete för att bibehålla och öka hälsonivån och därigenom bidra till ett hälsosammare liv för den enskilde och välmående företag.

I oktober 2023 övergick Quality Cares verksamhet till Feelgood.

Verksamheten kommer fortsätta på samma sätt som tidigare och i samma lokaler men med det ökade utbudet via övriga Feelgood som är stora i företagshälsa, skadligt bruk, hållbar hälsa och privathälsa. Genom att bli en del av Feelgood kan vi erbjuda våra kunder en mer heltäckande lösning både som företag och privatperson

Samtycke för journalöverföring

I samband med övergången kommer du som besökt Quality Care under 2021-2023 erhålla en förfrågan om att godkänna samtycke till att patientjournal samt framtida inbokade besök får föras över till Feelgood. Förfrågan skickas ut via sms till det mobilnummer du har angivit till Quality Care. I sms:et finns en länk som leder vidare till patientportalen där du via mobilt Bank-Id kan ge ditt samtycke.

Du kan även ge ditt samtycke direkt via mobilt BankID genom att klicka på knappen nedan.

Om du har några frågor kring detta ber vid dig kontakta oss via mail info@qualitycare.se

Röster från våra kunder

För mig står Quality Care framförallt för en trygghet och säkerhet. Upplägget är helt skräddarsytt för mig, med min hälsa och mitt mående i fokus. Den mycket omfattande hälsoundersökningen gör att jag kan följa min hälsas utveckling, och fokusera på rätt insatser. Här är läkaren som en hälsoguide för mig, för att upprätthålla och förbättra hälsan.

Johannes Eriksson

Jag är mitt företag och är helt beroende av att vara på plats. Dessutom har jag en ärftlig belastning gällande vissa sjukdomar, som förstås skapar oro. De omfattande hälsoundersökningarna som är anpassade för mig – och min individuella hälsoplan samt att jag numer lever på ett sunt sätt gör att jag kan släppa dessa frågor. Trots en hög arbetsbelastning med stort stressinslag gör att jag kan arbeta för att leva och inte tvärtom.

Gerhard Bley