hälsoundersökning privat

Hälsoundersökning

På Quality Care utför vi grundläggande och avancerade undersökningar för dig som söker en hälsoundersökning.

Hos oss får du hjälp att förebygga och upprätthålla ett långt och friskt liv.

Genom att kontinuerligt göra hälsoundersökningar blir det enklare att fånga upp sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, fysisk och psykisk ohälsa. På så sätt kan vi ett tidigt stadie sätta in rätt behandling för att motverka sjukdomsförloppet.

Dessutom kan många sjukdomar förebyggas genom att sätta in preventiva insatser innan sjukdomen brutit ur. Därav är det viktigt att göra en årlig hälsoundersökning som privatperson för att på ett effektivt sätt kunna jämföra dina nuvarande värden med tidigare och se eventuella förändringar.

Har du frågor angående vårt utbud av hälsoundersökningar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-post.

Hälsoundersökning privat Stockholm

På Quality Care utför vi hälsoundersökningar för privatpersoner i Stockholm. Vår vision är att varje kund ska förebygga, bibehålla och öka sin egen hälsonivå för ett hälsosamt och långt liv.

Vi tror att ökat förståelse och bättre insikt gällande sin egen hälsa leder till ett större ansvarstagande för sitt eget hälsotillstånd.

Utöver våra egna erfarna läkare, sjuksköterskor och egen specialistkompetens har vi under de 15 år som vi varit verksamma utvecklat ett gediget kontaktnät med specialister inom olika områden som omfattar hälsa & livsstil.
Är du företagare? Läs mer om hälsoundersökning för företag i Stockholm.

Längre ner på sidan kan du se ett urval av våra mest populära hälsoundersökningar för privatpersoner där även omfattning och kostnad framgår för varje specifik undersökning.

Våra hälsoundersökningar

På Quality Care erbjuder vi ett stort utbud av olika stora och omfattande hälsoundersökningar för privatpersoner. Nedanför hittar du information om våra mest efterfrågade hälsoundersökningar.

Har du frågor eller funderingar gällande en hälsoundersökning för privatperson får du mer än gärna höra av dig till oss på 08 – 428 426 00 så besvarar vi dina frågor.

Quality Classic

Quality Classic är vår grundläggande hälsoundersökning som ger dig en bra bild av ditt hälsotillstånd. Quality Classic utgör en bra utgångspunkt för dig som vill följa din hälsa löpande.

Pris: 4600 kr
Här kan du få mer information om Quality Classic

Quality Lifestyle

En enkel och genomgående undersökning för dig som vill ha en klar bild av ditt hälsoläge kopplat till livsstil. Quality Lifestyle fokuserar på din livsstil, var du är idag och vad du kan göra för att förbättra din hälsa framåt.

Pris: 3000 kr
Här kan du få mer information om Quality Lifestyle

Quality Extra

För dig som vill ha en mer omfattande hälsoundersökning. Quality Extra ger en bra bild av ditt aktuella hälsoläge och normalvärden. Provtagningen är bredare och täcker in fler prover riktade mot olika funktioner.

Pris: 7600 kr
Här kan du få mer information om Quality Extra

Quality Advanced

Quality Advanced är en omfattande hälsoundersökning som är speciellt inriktad på att identifiera risker och tidiga signaler på specifika sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Pris: 9 200 kr
Här kan du få mer information om Quality Advanced.

Quality Heart

Vill du veta hur ditt hjärta mår?

Quality Heart är som namnet antyder en omfattande, specialiserad hälsoundersökning med fokus på hjärtat. Vi screenar hjärtat, kranskärl och de stora kärlens funktion och undersöker grad av förkalkning. Denna screening målar med hjälp av avancerade undersökningar en bild av dina risker och förutsättningar inför framtiden kopplat till hjärt-kärlhälsa och övergripande hälsa.

Pris: 38 200 kr
Här kan du få mer information om Quality Heart.

Quality Executive

Vår mest omfattande hälsoundersökning

Denna hälsoundersökning är baserad på Quality Advanced som grund men här kompletteras undersökningen med en magnetkameraundersökning som tillsammans med proverna kan fånga sjukdomar och risker i ett tidigt skede, bland annat vissa typer av cancer. Magnetkamera visar en bild över kroppens organ och vävnader. Tillsammans med provtagningen och mätningar får vi en bra bild över din hälsa och eventuella risker samt sätter en gemensam plan för din hälsa framåt. I provtagningen ingår även testosteron för män.

Pris: 34 600 kr
Här kan du få mer information om Quality Executive

Quality Premium Health

För dig som tecknar vårt premiumabonnemang

Quality Premium Health är en skräddarsydd årlig hälsoundersökning som ingår i ditt abonnemang. Undersökningen utgör en bas för en gemensam hälsoplan under det följande året.

Pris: Ingår i vårt premiumabonnemang.
Här kan du få mer information om Quality Premium Health

Quality Golf Performance

Vill du förbättra din prestanda på golfbanan och undvika skador?

Undersökningen är till för att kontrollera det allmän hälsotillståndet, förbättra din fysiska prestation, ytterligare utveckla ditt golfspel men också att långsiktigt förebygga skador.

Pris: 2 895 kr
Här kan du få mer information om Quality Golf Performance

Hur ofta ska man göra läkarundersökning & hälsokontroll?

Risken för ohälsa och sjukdom ökar allteftersom man blir äldre. Vårt råd och rekommendation är att göra hälsoundersökning var femte år upp tills du är 40 år gammal, förutsatt kan du känner dig frisk. 

Åren mellan 40 till 50 rekommenderar vi en hälsoundersökning var tredje eller vartannat år. Är du över 50 är vårt råd att göra en hälsoundersökning per år.

Frågor & svar om hälsoundersökning privat

Vill du boka hälsoundersökning privat kan du göra det på telefon eller e-post efter vad du behagar.