Vår personal

Läs mer om våra noga rekryterade medarbetare och deras respektive specialistområden

Specialistläkare

Dr. Anna Ekvall

Legitimerad läkare, specialist i internmedicin och kardiologi

På Quality Care kan du med hjärt- och kärlsjukdomar boka tid hos Dr Anna Ekvall, specialistläkare inom kardiologi och internmedicin med mer än 20 års erfarenhet

Utredning av hjärt- kärlsjukdomar som:

 • Hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, kärlkramp
 • Uppföljning efter hjärtinfarkt/hjärtoperationer
 • Utredning och behandling av högt blodtryck,
 • Kardiella blåsljud
 • Sekundär prevention och livsstilsförändring
 • Speciellt utvecklad hjärt- och kärlutredning som led i hälsoundersökning

Läkarbesök debiteras med 1 800 kr / 3 200 kr (enkelbesök/dubbelbesök) samt eventuella provtagningskostnader.

Dr. Nicole Höglund

Legitimerad läkare, specialist i neurologi

 • Bedömningar, utredningar och behandlar symptom inom allmän neurologi, exempelvis: Huvudvärk (spänningshuvudvärk, migrän), Yrsel, Kraftnedsättning, Känselstörning, Nedsatt motorik, Krampanfall, MS, Parkinson mm
 • Utför lumbalpunktion (via försäkringsbolag, ej privat)

Läkarbesök debiteras med 3 200 kr. Eventuella kostnader för laboratorieprover, röntgen etc. tillkommer.

Dr. Per Hellström

Legitimerad läkare, specialist i allmän internmedicin

Per är specialist inom allmän internmedicin och har en mycket bred och lång erfarenhet. Per har jobbat mycket med thyroideasjukdomar och egen etablering där han hjälpt många med oklara/diffusa trötthetssymptom och första utredning med remittering vidare till specialister i de fall det behövs. Han har även lång erfarenhet inom företagshälsovård och individens hela hälsobild.

Handläggning av bl.a.:

 • Ämnesomsättningsrubbningar så som thyroideasjukdomar.
 • Allmänmedicinska åkommor så som uvi, öron-halsinfektioner, borrelia, hudproblem, enklare magbesvär och allergiska reaktioner, hypertoni och diabetes.
 • Utredningar och uppföljning av stress- och utmattningsrelaterade sjukdomstillstånd. Diffus trötthetskänsla m.m.
 • Motoriska besvär och belastningsbesvär

Läkarbesök debiteras med 1 800 kr / 3 200 kr (enkelbesök/dubbelbesök) samt eventuella provtagningskostnader.

Dr. Hartwig Maetzel

Legitimerad läkare, specialist i infektionssjukdomar, gastroenterologi och internmedicin

Infektionsläkare med bred kunskap kring förebyggande, utredning, och behandling av infektionssjukdomar. Även specialist i gastroenterologi och internmedicin.

Läkarbesök debiteras med 1 800 kr / 3 200 kr (enkelbesök/dubbelbesök) samt eventuella provtagningskostnader.

Psykiatriker Linda Martinik

Överläkare och specialist i psykiatri

Mångårig erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete med specialområden inom bipolär sjukdom och krisomhändertagande. Lång vana av att hålla i utredningar av komplexa psykiatriska tillstånd och rehabiliteringsprocesser. Utreder och behandlar: depression, ångesttillstånd, bipolär sjukdom, stress och utmattning, krisreaktioner och traumarelaterade tillstånd inkl. PTSD, rådgivning avseende missbruk samt anhörigstöd.

Läkarbesök debiteras med 3 200 kr.

  Liselott Nordström

  Administratör

  Beata Wahlgren

  Administratör

  Sjuksköterskor och undersköterskor

  Karin Johansson

  Leg. sjuksköterska

  Annika Furuholm

  Leg. sjuksköterska

  Arran Ardalan

  Leg. sjuksköterska

  Catty Parraguez

  Undersköterska

  Ledning

  Andrea Tåhlin

  Verksamhetschef