Vår personal

Läs mer om våra noga rekryterade medarbetare och deras respektive specialistområden

Söker du jobb och har du ett relevant specialistområde? Skicka då in ditt CV.

Specialistläkare

Dr Lars-Göran Kjellin

Företagshälsovård & allmänmedicin

 • Företagshälsovård & allmänmedicin. Specialiserad på arbetsrelaterad sjukvård, psykosomatik, stress- och livsstilsfrågor.
 • Grundare till och medicinskt ansvarig för Quality Care.

Dr Ulrika Saphir

Legitimerad läkare, specialist i internmedicin

 • Utredning och uppföljning av bla hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, neurologi, endokrinologi, gastroenterologi och malignitetsutredningar.
 • Handläggning av allmänmedicinska åkommor så som uvi, öron-halsinfektioner, borrelia, hudproblem och allergiska reaktioner.
 • Utredning och uppföljning av stress-och utmattningsrelaterade sjukdomstillstånd.

Associerad professor Lars Norlén

Specialist Dermatologi

Bedömning och operation av hudförändringar/hudtumörer och övriga hudsjukdomar, liksom hår- och nagelsjukdomar.

Dr Anna Ekvall

Legitimerad läkare, specialist i internmedicin och kardiologi

På Quality Care kan du med hjärt- och kärlsjukdomar boka tid hos Dr Anna Ekvall, specialistläkare inom kardiologi och internmedicin med mer än 20 års erfarenhet

Utredning av hjärt- kärlsjukdomar som

 • Hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, kärlkramp
 • Uppföljning efter hjärtinfarkt/hjärtoperationer
 • Utredning och behandling av högt blodtryck,
 • Kardiella blåsljud
 • Sekundär prevention och livsstilsförändring
 • Speciellt utvecklad hjärt- och kärlutredning som led i hälsoundersökning

Dr Helena Edwall

Neurolog

Utreder och behandlar migrän och annan huvudvärk, epilepsi, Parkinson, polyneuropatier, stroke och övriga neurologiska sjukdomar

Dr Nicole Höglund

Legitimerad läkare, specialist i neurologi

 • Bedömningar, utredningar och behandlar symptom inom allmän neurologi, exempelvis: Huvudvärk (spänningshuvudvärk, migrän), Yrsel, Kraftnedsättning, Känselstörning, Nedsatt motorik, Krampanfall, MS, Parkinson mm
 • Utför lumbalpunktion

Dr Magnus Björkman

Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin med mycket bred och lång erfarenhet.

 • Handläggning av allmänmedicinska åkommor så som uvi, öron-halsinfektioner, borrelia, hudproblem och allergiska reaktioner.
 • Utredning och uppföljning av stress-och utmattningsrelaterade sjukdomstillstån

Dr Hartwig Maetzel

Legitimerad läkare, specialist i infektionssjukdomar, gastroenterologi och internmedicin

Infektionsläkare med bred kunskap kring förebyggande, utredning, och behandling av infektionssjukdomar. Även specialist i gastroenterologi och internmedicin.

Sjuksköterskor

Kim Tallbacka Susanne Hultquist

Leg sjuksköterska Leg sjuksköterska

Charlotta Ehrenström Held

Leg sjuksköterska

Ledning

Lars-Göran Kjellin

Grundare och medicinskt ansvarig

Ulrika Engel

Verksamhetschef

Arbetsmiljöspecialister

Arbetsmiljöingenjör

Har övergripande kunskap om arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete och håller föreläsningar, kurser och utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Lottie Lundin

Leg. sjukgymnast, ergonom och rehab koordinator

Ansvarar för utbildningar, föreläsningar, riskbedömningar inom områdena arbetsmiljö och ergonomi.

Psykolog