Vår personal

Läs mer om våra noga rekryterade medarbetare och deras respektive specialistområden

Specialistläkare

Dr. Magnus Björkman

Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin med mycket bred och lång erfarenhet.

 • Handläggning av allmänmedicinska åkommor så som uvi, öron-halsinfektioner, borrelia, hudproblem och allergiska reaktioner.
 • Utredning och uppföljning av stress-och utmattningsrelaterade sjukdomstillstån

Läkarbesök debiteras med 1 800 kr / 3 200 kr (enkelbesök/dubbelbesök) samt eventuella provtagningskostnader.

Dr. Nicole Höglund

Legitimerad läkare, specialist i neurologi

 • Bedömningar, utredningar och behandlar symptom inom allmän neurologi, exempelvis: Huvudvärk (spänningshuvudvärk, migrän), Yrsel, Kraftnedsättning, Känselstörning, Nedsatt motorik, Krampanfall, MS, Parkinson mm
 • Utför lumbalpunktion (via försäkringsbolag, ej privat)

Läkarbesök debiteras med 3 200 kr. Eventuella kostnader för laboratorieprover, röntgen etc. tillkommer.

Dr. Per Hellström

Legitimerad läkare, specialist i allmän internmedicin

Per är specialist inom allmän internmedicin och har en mycket bred och lång erfarenhet. Per har jobbat mycket med thyroideasjukdomar och egen etablering där han hjälpt många med oklara/diffusa trötthetssymptom och första utredning med remittering vidare till specialister i de fall det behövs. Han har även lång erfarenhet inom företagshälsovård och individens hela hälsobild.

Handläggning av bl.a.:

 • Ämnesomsättningsrubbningar så som thyroideasjukdomar.
 • Allmänmedicinska åkommor så som uvi, öron-halsinfektioner, borrelia, hudproblem, enklare magbesvär och allergiska reaktioner, hypertoni och diabetes.
 • Utredningar och uppföljning av stress- och utmattningsrelaterade sjukdomstillstånd. Diffus trötthetskänsla m.m.
 • Motoriska besvär och belastningsbesvär

Läkarbesök debiteras med 1 800 kr / 3 200 kr (enkelbesök/dubbelbesök) samt eventuella provtagningskostnader.

Dr. Hartwig Maetzel

Legitimerad läkare, specialist i infektionssjukdomar, gastroenterologi och internmedicin

Infektionsläkare med bred kunskap kring förebyggande, utredning, och behandling av infektionssjukdomar. Även specialist i gastroenterologi och internmedicin.

Läkarbesök debiteras med 1 800 kr / 3 200 kr (enkelbesök/dubbelbesök) samt eventuella provtagningskostnader.

Dr. Anna Ekvall

Legitimerad läkare, specialist i internmedicin och kardiologi

På Quality Care kan du med hjärt- och kärlsjukdomar boka tid hos Dr Anna Ekvall, specialistläkare inom kardiologi och internmedicin med mer än 20 års erfarenhet

Utredning av hjärt- kärlsjukdomar som

 • Hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, kärlkramp
 • Uppföljning efter hjärtinfarkt/hjärtoperationer
 • Utredning och behandling av högt blodtryck,
 • Kardiella blåsljud
 • Sekundär prevention och livsstilsförändring
 • Speciellt utvecklad hjärt- och kärlutredning som led i hälsoundersökning

Läkarbesök debiteras med 1 800 kr / 3 200 kr (enkelbesök/dubbelbesök) samt eventuella provtagningskostnader.

Psykiatriker Linda Martinik

Överläkare och specialist i psykiatri

Mångårig erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete med specialområden inom bipolär sjukdom och krisomhändertagande. Lång vana av att hålla i utredningar av komplexa psykiatriska tillstånd och rehabiliteringsprocesser. Utreder och behandlar: depression, ångesttillstånd, bipolär sjukdom, stress och utmattning, krisreaktioner och traumarelaterade tillstånd inkl. PTSD, rådgivning avseende missbruk samt anhörigstöd.

Läkarbesök debiteras med 3 200 kr.

Sjuksköterskor

Kim Tallbacka

Leg. sjuksköterska

Susanne Hultquist

Leg. sjuksköterska

Charlotta Ehrenström Held

Leg. sjuksköterska

Karin Johansson

Leg. sjuksköterska

Annika Furuholm

Leg. sjuksköterska

Arran Ardalan

Leg. sjuksköterska

Ledning

Andrea Tåhlin

Verksamhetschef