Quality Executive med Magnetkamera Helkropp

Vår mest omfattande hälsoundersökning

Hälsoundersökningen Quality Executive med helkropps MR är vår allra mest omfattande hälsoundersökning.  Den utgörs av en Hälsoundersökning Quality Advanced men med tillägg av en Magnetkameraundersökning (MR) Helkropp.

Magnetkameraundersökningen är ett viktigt komplement till de cancermarkörer som tas i Hälsoundersökning Quality Advanced. Undersökningens syfte är att upptäcka tumörer i organ och vävnader, från hjärna till lungor, lever, njurar, tjocktarm, bukspottkörtel, lymfkörtlar etc och här utgör cancermarkörerna och magnetkameran ett viktigt komplement till varandra. Dessutom fångar magnetkameran upp kärlförkalkningar, kärlmissbildningar i. tex. hjärnan, vissa demensförändringar och neurologiska sjukdomar. Inte minst utgör resultatet också en referens och utgångsläge inför framtiden.

En MR Helkropp kan du förstås även beställa separat. Här är det bra att du rådgör med våra läkare så dina hälsoundersökningar och planen för dessa blir så optimalt som möjligt utifrån såväl dina önskemål som hälsoläge, riskparametrar och budget.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. I synnerhet ökar risken att utveckla cancer efter 50 års ålder. Med Hälsoundersökning Quality Executive ökar chansen att upptäcka sjukdom i tid. Stort fokus ligger på cancer, men även hjärt-kärlsjukdomar. Utöver det stora antalet generella hälsoprover, ingår även avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer. Vi täcker in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett.

Magnetkamera – ett viktigt komplement till medicinsk hälsoundersökning och för extra noggrann kompletterande medicinsk analys.
Vi använder den senaste MR-tekniken för att hitta tumörer långt innan de ger symptom. MR ger också möjlighet att upptäcka sådant som inte framkommer enbart vid provtagning av tumörmarkörer eller av övriga laboratorieundersökningar. Vid en MR-undersökning kan vi se det mesta som finns i kroppen ner till detaljnivå.

Det mesta talar för att en MR helkropp tillsammans med cancermarkörer med regelbundna mellanrum är det bästa och mest effektiva sättet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium. Vi använder oss av en magnetkamera eftersom den inte bygger på röntgenstrålning och därför inte heller ger de medicinska risker som röntgenstrålning innebär.

Du som väljer hälsoundersökningen Quality Executive får två ingående läkarsamtal med tillhörande läkarundersökning. Det gör att denna undersökning passar extra bra för dig vill kunna ställa frågor om de olika proverna och undersökningarna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Det här ingår i Quality Executive

 • Speciellt utarbetat frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet.
 • Inledande läkarsamtal och medicinsk läkarundersökning.
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 50-tal blodprover som inkluderar bland annat blodstatus, järnvärden, njurfunktion, lever, bukspottkörtel elektrolytstatus, ämnesomsättning, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
 • Utöver de grundläggande laboratorieproverna ingår ett 10-tal prover med cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer för att upptäcka bland annat blodcancer, cancer i grovtarmen, bukspottkörteln och lever. För kvinnor även cancer i bröst och äggstockar samt för män även cancer i testiklar och prostata.
 • Blodprover som mäter nivåer av flertal mineraler och vitaminer, ex. D-vitamin, B-12 (Kobalamin), Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • EKG
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Mätning av längd, midja-höft-kvot, BMI, blodtryck och puls.
 • Avföringsprover
 • Vägning på avancerad och medicinskt validerad analysvåg som utöver vikt även mäter bland annat muskel- och fettmassa, det viktiga s.k. viscerala fettet samt fördelning av fett och muskulatur i kroppen.
 • Efter magnetkameraundersökningen kallas du till ett uppföljande läkarbesök. Läkaren gör en noggrann genomgång av dina provsvar och undersökningsresultat och vad de kan innebära. Du får skriftliga provsvar med dig hem samt förklaringar på vad proverna betyder. Vi går även igenom MR-undersökningen. Läkaren visar utlåtandet och går igenom vad det betyder. Vi diskuterar vidare rekommendationer utifrån ditt resultat och om du önskar tillägg i form av vidare uppföljning. Allt detta för att öka förståelsen för vad proverna och undersökningsresultaten visar och utifrån detta diskutera risker och möjligheter att själv påverka din hälsa i framtiden. Du får även en sammanfattning av resultaten från din undersökning.

Man

Utöver de laboratorieprover och cancermarkörer som ingår i Quality Advanced kontrolleras för män specifika cancermarkörer t.ex. gällande prostata och testiklar samt för män >50 även testosteron.

Kvinna

Utöver de laboratorieprover och cancermarkörer som ingår i Quality Advanced kontrolleras för kvinnor specifika cancermarkörer t.ex. gällande äggstockar och bröst samt hormonnivåer och kompletterande sköldkörtelanalyser.

Pris för Quality Executive MR Helkropp

34 600 kronor

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom och till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det i första hand en kontroll av, och i förekommande fall, kompletterande laboratorieanalyser. Detta ingår i hälsoundersökningen. Behöver du remiss till specialist ordnar vi även detta. Här kan du välja att bli remitterad till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag. Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Behöver du ändra eller förbättra dina levnadsvanor med bättre kost och/eller motion/träning har du möjlighet att träffa en mycket professionell hälsorådgivare hos oss. Du får då möjlighet att via kompletterande hälso-/livstilsinriktad undersökning, konditionstest/hälsoprofil och/eller funktionsbedömning av din rörelseapparat d.v.s. rygg, leder och muskulatur upprätta en för dig utarbetad plan för kortare eller längre tid, få rådgivning, coachning samt vb även kunna träffa specifika specialister t.ex. nutritionist, medicinsk PT m.m.

Hur ofta bör man genomföra en Quality Executive-undersökning?

Är du över 50 år ökar risken för att utveckla cancer. Därför rekommenderar vi att varje år gör en Hälsoundersökning Quality advanced. Med ett intervall på mellan ett och fem år kan du göra en Hälsoundersökning Quality executive med Magnetkamera Helkropp.

Vill du veta mer?