Quality Advanced

En omfattande hälsoundersökning för att identifiera risker och tidiga sjukdomssignaler

Hälsoundersökningen Quality Advanced är mycket omfattande. Utöver den stora bredd av laboratorieprover som Hälsoundersökning Quality Large erbjuder, är Quality Advanced dessutom speciellt inriktad på att identifiera risker och tidiga signaler på specifika sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2. Dessutom ingår ett antal utvalda prover av vitaminer och mineraler.

Quality Advanced vänder sig till dig som vill ha största möjliga kontroll över din hälsa och som vill känna att du gör vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar, framför allt cancer. Du vill även få en så bred och avancerad medicinsk hälsogrund som möjligt. Detta för att utifrån ditt hälsoläge och livssituation kunna få en individuellt anpassad hälsoplan för att i framtiden kunna må så bra som möjligt.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. Genom Hälsoundersökningen Quality Advanced ökar chanserna att upptäcka ohälsa i tid. Stort fokus ligger på hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Utöver det stora antalet generella hälsoprover, ingår även avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer, specifika för män respektive för kvinnor. Vi täcker in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Läkarundersökning tillsammans med prover ger en mycket bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska och medicinska förutsättningar och dina kemiska normalvärden. Dessa utgör en grund som referensvärden framöver då ändringar och trender gällande nivåer många gånger är viktigare än en siffra/nivå separat.

Du som väljer Quality Advanced får även två ingående läkarsamtal med tillhörande undersökning. Det gör att denna undersökning passar extra bra för dig som vill ha tid att till din läkare kunna ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och en plan för vad du kan göra för att bibehålla och förbättra din hälsa.

Det här ingår i Quality Advanced

 • Speciellt utarbetat frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet.
 • Inledande läkarsamtal och medicinsk läkarundersökning.
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 50-tal blodprover som inkluderar bland annat blodstatus, järnvärden, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
 • Utöver de grundläggande laboratorieproverna ingår ett 10-tal prover med cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer för att upptäcka bland annat blodcancer, cancer i grovtarmen, bukspottkörteln och lever. För kvinnor även cancer i bröst och äggstockar samt för män även cancer i testiklar och prostata.
 • Blodprover som mäter nivåer av flertal mineraler och vitaminer till exempel D-vitamin, B-12 (Kobalamin), Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • EKG
 • Längd, midja-höft-kvot, BMI, blodtryck och puls.
 • Avföringsprover
 • Vägning på avancerad och medicinskt validerad analysvåg som utöver vikt även mäter bland annat muskel- och fettmassa, det viktiga s.k. viscerala fettet samt fördelning av fett och muskulatur i kroppen.
 • Uppföljande läkarsamtal då du och läkaren diskuterar provsvaren och övriga undersökningsresultat. Allt detta för att öka förståelsen för vad proverna och undersökningsresultaten visar och utifrån detta diskutera risker och möjligheter att själv påverka din hälsa i framtiden.
 • Du får skriftliga provsvar och förklaringar vad analyserna innebär, med dig hem.

Tillägg:

 • Spirometri (lungfunktionstest)

Pris för Quality Advanced

9 200 kronor

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom och till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det i första hand en kontroll av, och i förekommande fall, kompletterande laboratorieanalyser. Detta ingår i hälsoundersökningen. Behöver du remiss till specialist ordnar vi även detta. Här kan du välja att bli remitterad till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag. Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Behöver du ändra eller förbättra dina levnadsvanor med bättre kost och/eller motion/träning har du möjlighet att träffa en mycket professionell hälsorådgivare hos oss. Du får då möjlighet att via kompletterande hälso-/livstilsinriktad undersökning, konditionstest/hälsoprofil och/eller funktionsbedömning av din rörelseapparat d.v.s. rygg, leder och muskulatur upprätta en för dig utarbetad plan för kortare eller längre tid, få rådgivning, coachning samt vb även kunna träffa specifika specialister t.ex. nutritionist, medicinsk PT m.m.

Hur ofta bör man genomföra en Quality Advanced-undersökning?

Är du över 50 år ökar risken för att utveckla cancer och hjärt- och kärlsjukdom. Därför rekommenderar vi att du gör en hälsoundersökning årligen. För att höja säkerheten och få en kompletterande bild av din hälsa rekommenderar vi även att du gör ett tillägg med en hjärt- och kärl hälsoundersökning samt Magnetkamerascanning helkropp (Hälsoundersökning Quality Executive) någon gång runt 50-årsåldern. Med utgångspunkt av resultat, din övriga hälsa och riskparametrar samt förstås budget, kan vi tillsammans lägga upp en tidsplan gällande frekvens av dessa undersökningar

Är du under 50 år rekommenderar vi en QUALITY ADVANCED hälsoundersökning cirka vart tredje år vilket med fördel kan varvas med hälsoundersökning QUALITY BASIC och QUALITY LARGE övriga år.

Att göra regelbundna hälsoundersökningar hos oss innebär att vi kontinuerligt följer dig och gör att vi får en bättre och säkrare bild av dina normalvärden. Det innebär även att vi snabbare kan fånga upp trender och avvikelser.

Vill du veta mer?