Quality Extra

En bred och djup hälsoundersökning med åtgärdsförslag

Hälsoundersökningen Quality Extra är utvecklad och framtagen för att utifrån en stor bredd och djup gällande undersökningsresultat ge en bra och trygg grund och bild av ditt hälsoläge. Utifrån detta får du åtgärdsförslag, och råd samt en plan till en fortsatt systematiskt individuellt hälsoarbete.

Denna hälsoundersökning erbjuder ofta företag till sina anställda och framför allt till ledningsgrupper och chefer. Denna hälsoundersökning ingår även i vårt Premiumabonnemang.

Möjlighet finns till återkoppling på gruppnivå. Tack vare speciellt utformad hälsodeklaration samt undersökningsresultaten ger hälsoundersökningen en bra bild på hälsoläget i företaget/ledningen. Det gäller inte bara medicinsk hälsa utan även gällande levnadsvanor, stress, sömn, fysisk och psykisk arbetsmiljö och stress. Därför utgör hälsoundersökningen en bra grund för företaget som del i det strategiska arbetsmiljöarbetet och verktyg till vad företaget kan göra för att skapa och utveckla en hälsosam arbetsplats, en hälsosam företagsledning och ett hälsosamt företag. Hälsoundersökningen motiverar ledning, chefer och anställda till ett hälsosamt liv och skapar därmed möjligheter till ökad effektivitet och produktion.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. Hälsoundersökningen Quality Large ökar chanserna att upptäcka ohälsa i tid. Läkarundersökning tillsammans med provresultaten och övriga undersökningsresultat ger en mycket bra, grundläggande bild av ditt hälsoläge och dina normalvärden, vilka sedan kan följas med kommande regelbundna hälsoundersökningar.

Du får möjlighet vid läkarbesöket att ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Det här ingår i Quality Extra

 • Speciellt utarbetat frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet
 • Drygt 40 laboratorieanalyser. Dessa är sammansatta i samråd med expertis inom lab.medicin för att ge så stor bredd, djup och specificitet som möjligt.
 • EKG
 • Vitalograf
 • Kontroll av blod i avföring, testmaterial skickas med hem
 • Mätning av längd, midja-höft-kvot, BMI, blodtryck, puls, kroppssammansättning av visceralt fett och muskelmassa
 • Vägning på avancerad och medicinskt validerad analysvåg som utöver vikt även mäter bland annat muskel- och fettmassa, det viktiga s.k. viscerala fettet samt fördelning av fett och muskulatur i kroppen.

Läkarmöte inkl. läkarundersökning. Följande områden diskuteras:

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
 • Levnadsvanor
 • Stress och balans
 • Arbetsmiljö/arbetssituation, roll
 • Kropp/Funktion (rörelseapparat)

Pris för Quality Extra

7600 kronor

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom eller risk för ohälsa skriver läkaren en remiss till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag.

Hur ofta bör man genomföra en Quality Extra-undersökning?

Risk för medicinsk ohälsa ökar med åren. Vårt förslag och råd är att göra en Quality Classic eller Quality Extra vart femte år upp till 40 år. Mellan 40 och 50 år rekommenderar vi vartannat till vart tredje år.

Över 50 år rekommenderar vi årliga hälsoundersökningar och då gärna med någon av våra mer omfattande hälsoundersökningar. Att vi följer dig regelbundet gör att vi får en bättre och säkrare bild av dina normalvärden. Det innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser. Dessutom tar våra hälsoundersökningar upp helheten vad gäller hälsa. Det finns många områden som du får möjlighet att fråga om och få stöd och råd kring.

Vill du veta mer?