Quality Classic

En bred hälsoundersökning för att analysera ditt hälsoläge

Vår hälsoundersökning Quality Lifestyle är utvecklad och framtagen för att via en bredd av laboratorie- och undersökningsresultat kunna ge en bra bild av ditt hälsoläge, ge åtgärdsförslag, och råd. Dessutom är den en bra grund för, och plan till, ett fortsatt systematiskt individuellt hälsoarbete.

Denna hälsoundersökning erbjuder ofta företag till sina anställda, då möjlighet till återkoppling på gruppnivå enkelt kan erhållas. Tack vare speciellt utformad hälsodeklaration samt undersökningsresultaten ger hälsoundersökningen en bra bild på hälsoläget i företaget. Det gäller inte bara medicinsk hälsa utan även gällande levnadsvanor, stress, sömn, fysisk och psykisk arbetsmiljö och stress. Därför utgör hälsoundersökningen en bra grund för företaget som del i det strategiska arbetsmiljöarbetet och verktyg till vad företaget kan göra för att skapa och utveckla en hälsosam arbetsplats och motivera sina anställda till ett hälsosamt liv och därmed minska ohälsa och sjukfrånvaro m.m.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. Hälsoundersökningen ökar chanserna att upptäcka ohälsa i tid. Läkarundersökning tillsammans med provresultaten ger en mycket bra, grundläggande bild av ditt hälsoläge och dina normalvärden, vilka sedan kan följas med kommande regelbundna hälsoundersökningar.

Du får möjlighet vid läkarbesöket att ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Det här ingår i Quality Classic

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet.
 • Drygt 20 laboratorieanalyser. Dessa är sammansatta i samråd med expertis inom laboratoriemedicin för att ge så stor bredd, djup och specificitet som möjligt.
 • Mätning av BMI, midje- höftmått med kvot, blodtryck och puls.

Läkarmöte inkl. läkarundersökning. Följande områden diskuteras:

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
 • Levnadsvanor – kost, motion, träning m.m.
 • Stress och balans
 • Arbetsmiljö/arbetssituation, roll
 • Kropp/Funktion (rörelseapparat)

Tillägg:

 • EKG
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Audiometri (hörseltest)

Pris för Quality Classic

4 600 kronor

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom eller risk för ohälsa skriver läkaren en remiss till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag.

Hur ofta bör man genomföra en Quality Basic-undersökning?

Risk för medicinsk ohälsa ökar med åren. Vårt förslag och råd är att göra en Quality Classic vart femte år upp till 40 år. Mellan 40 och 50 år rekommenderar vi vartannat till vart tredje år. Fundera då även på en uppgradering till Quality Extra hälsoundersökning.

Över 50 år rekommenderar vi årliga hälsoundersökningar och då gärna någon av våra mer omfattande hälsoundersökningar. Att vi följer dig regelbundet gör att vi får en bättre och säkrare bild av dina normalvärden. Det innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser. Dessutom tar våra hälsoundersökningar upp helheten vad gäller hälsa. Det finns många områden som du får möjlighet att fråga om och få stöd och råd kring.

Vill du veta mer?