Quality Lifestyle

Hälsoprofilbedömning och hälsoplan

Vår hälsoundersökning Quality Lifestyle är utvecklad och framtagen för att utifrån en stor bredd och djup gällande undersökningsresultat ge en bra och trygg grund och bild av ditt hälsoläge. Utifrån detta får du åtgärdsförslag och råd samt en plan till ett fortsatt systematiskt individuellt hälsoarbete

Syfte med undersökningen

En sund livsstil minskar risken för många sjukdomar. Samtidigt är livsstil en betydande del i behandlingen av de flesta kroniska sjukdomar. Den här tjänsten riktar sig till den som antingen vill komma igång med sunda vanor och få koll på sin livsstil eller till den som efter tidigare hälsoundersökning uppmanats av sin läkare eller sjuksköterska att förbättra sina vanor.

Exempel på problem som vi hanterar är stress, sömnproblem, smärta, oro, trötthet, riskbruk och övervikt. Genom mätningar och ett metodiskt arbetssätt så lyckas vi med förändringar steg för steg. Vi ger hälsorådgivning och stöttar dig till att förbättra dina vanor. Skulle det visa sig att du har problem som kräver hjälp av andra specialister så ser vi till att du får det. Vi är din hälsokoordinator under hela tiden.

Det här ingår i Quality Lifestyle

  • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för besöket och hälsoplanen
  • Mätning av längd, vikt, höft-, midjekvot, kroppssammansättning av visceralt fett och muskelmassa
  • Konditionstest
  • Rörelseapparaten,  eventuella besvär
  • Motiverande samtal
  • Upprättande av plan för att behålla och förbättra sunda vanor
  • Återkopplingar och uppföljningar efter överenskommelse

Pris för Quality Lifestyle

3000 kronor

Tjänsten riktar sig till både privatpersoner och företag. När detta utförs genom ett företag så redovisas resultat även på gruppnivå utan avkall på sekretess för den enskilde. Som privatperson finns möjlighet att utnyttja sitt friskvårdsbidrag till den här tjänsten.

Vill du veta mer?