Villkor för presentkort

För den som köper ett presentkort

1. Allmänt
Dessa regler och villkor gäller alla presentkort köpta hos oss på Quality Care eller quality-care.se. Genom att köpa våra presentkort godkänner du dessa regler och villkor (”Regler och villkor”). Quality Care förbehåller sig rätten att tolka, ändra eller häva Reglerna och villkoren utan föregående meddelande. De senaste Reglerna och villkoren finns alltid publicerade på quality-care.se. Presentkortet kan endast användas som betalningssätt på Quality Care på Riddargatan 16, Stockholm för hela eller delar av beloppet. Kontakta info@qualitycare.docksal eller ring 08-428 426 00 för aktuellt saldo.


2. Betalning
Quality Care accepterar enbart konto-/kreditkort som betalningssätt vid köp av Quality Cares presentkort.


3. Leverans
Presentkortet skickas med post till angiven mottagaradress inom 2–3 arbetsdagar. Quality Care kan inte hållas ansvarig för eventuella misslyckade eller försenade leveranser. Du måste ange en korrekt adress för leveransen av presentkortet. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas, förbehåller sig Quality Care rätten att avvakta med leveransen av presentkortet. Om presentkortet inte kommer fram med posten kontaktar du oss på info@qualitycare.docksal eller ring 08-428 426 00


4. Giltighet
Varje enskilt köp av Quality Cares presentkort är begränsat till ett maxvärde om 50.000 kr. Minimivärdet är 500 kr. Presentkorten är giltiga i 24 månader från datumet då det laddades. När giltighetsperioden har gått ut kan presentkortet inte användas till betalning vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande, ej nyttjade värde, kan inte heller återbetalas. Presentkortet kan inte bytas mot kontanter.


5. Begränsat ansvar
Qualty Care kan inte hållas ansvarig för presentkort som efter aktivering tappas bort, blir stulna eller avaktiverade. Presentkort skall hanteras som kontanter.


6. Kontaktuppgifter
Mail info@qualitycare.docksal
Telefon 08-428 426 00

För den som har fått ett presentkort

  • Boka ditt besök här på hemsidan eller ring oss på 08-428 426 00.
  • Glöm inte att ta med presentkortet vid ditt besök.
  • Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter och är giltigt i 24 månader från och med inköpsdagen.
  • Presentkortet kan endas användas som betalningsmedel för behandlingar och tjänster på Quality Care, Riddargatan 16, Stockholm.
  • Quality Care erbjuder ej möjlighet till återbetalning av presentkortet.
  • Presentkortet är en värdehandling och gäller som betalmedel.
  • Borttappat presentkort ersätts ej. Presentkorten är opersonliga.
  • Är du osäker på presentkortets värde, kontakta oss på 08-428 426 00