Egenremiss till specialistläkare

Fyll i informationen nedan och klicka på skicka. Vi hör därefter av oss till dig.
vilka symptom, hur länge. Tidigare utredningar i ärendet (journalkopior, utlåtanden) behöver bifogas.
Förnamn och efternamn
Till exempel: Jag vill komplettera min egenremiss med journalkopior/utlåtanden.