Boka hälsoundersökning

Boka hälsoundersökning

Hälsoundersökning Livsstil Levnadsvanor

I denna hälsoundersökning får du träffa en Företagssköterska där undersökning och resultat utifrån frågeformulär och blodprover ger dig ett nuläge gällande dina levnadsvanor.

Detta ingår i hälsoundersökning Livsstil Levnadsvanor

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för sköterskemötet och hälsoplanen
 • Speciellt utvalda laboratorieanalyser som speglar möjlig påverkan av levnadsvanor. 
 • Konditionstest
 • Möte med företagssköterska 30 minuter.

Följande områden diskuteras:

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
 • Riskfaktorer för hälsa avseende levnadsvanor
 • Hälsoplan gällande ev. kompletterande undersökningar samt allmänna råd.

2 800 kr

Hälsoundersökning Medium

Detta ingår i Hälsoundersökning Medium

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och din individuella hälsoplan
 • Drygt 20 laboratorieanalyser. Dessa är sammansatta i samråd med expertis inom laboratoriemedicin för att ge så stor bredd, djup och specificitet som möjligt  (TSH för kvinnor över 45 år, PSA erbjuds män över 45 år)
 • EKG
 • Mätning av BMI, midjemått, blodtryck och puls
 • Enklare lungfunktionsmätning, PEF, 3 mätningar
 • Läkarmöte 30 minuter. 

Följande områden diskuteras: 

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras.
 • Levnadsvanor
 • Stress och balans
 • Arbetsmiljö/arbetssituation, roll
 • Kropp/Funktion (rörelseapparat)
 • Utifrån resultatet och dina svar får du en individuellt anpassad hälsoplan med åtgärdsförslag, uppföljning etc

4 300 kr

Hälsoundersökning Large

Detta ingår i hälsoundersökning Large

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och hälsoplanen
 • Drygt 40 laboratorieanalyser. Dessa är sammansatta i samråd med expertis inom lab.medicin för att ge så stor bredd, djup och specificitet som möjligt. PSA erbjuds män över 40 år. 
 •  EKG   
 • Spirometri – lungfunktionstest (första året, därefter v.b. och önskemål)
 • Kontroll av blod i avföring, testmaterial skickas med hem
 • Mätning av BMI, midjemått, blodtryck och puls
 • Läkarmöte en timme

Följande områden diskuteras:

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
 • Levnadsvanor
 • Stress och balans 
 • Arbetsmiljö/arbetssituation, roll
 • Kropp/Funktion (rörelseapparat)
 • Hälsoplan – medicinsk plan med ev. kompletterande hälsoundersökningsmoduler, levnadsvanor, stress/balans, arbetsmiljö, kropp (rörelseapparat – rygg/leder/muskler)
 • Tillval kan göras till denna hälsoundersökning
 • Arbets-EKG inkl. konditionstest på ergometercykel

6 700 kr exkl. konditionstest
7 900 kr inkl. konditionstest