Varför Quality Care?

Ett heltäckande hälsokoncept till företag och enskilda

Hälsa och livskvalitet under ett tak

Vi erbjuder ett komplett koncept för hälsa och friskvård. Som kund kan du nyttja kompletta tjänster likväl som utvalda delar för att öka, underhålla och förbättra individuell likväl som företagshälsa. Här finns en rad tjänster som vi tillhandahåller till såväl företag, via vårdförsäkringar som till privatpersoner. Vi erbjuder även olika typer av avtal gällande hälsa, detta för att kunna anpassa tjänster och kostnader efter varje företags behov och budget.

Vi har specialiserat oss på att snabbt och effektivt diagnostisera samt behandla både akuta och ihållande besvär. Vi ligger i framkant när det gäller att tillämpa den senaste forskningen inom friskvård/hälsa, vilket låter oss erbjuda individuellt anpassade behandlingsformer i ett unikt samspel mellan en rad specialistkompetenser.

Högsta tillgänglighet

Vi garanterar att du får träffa just din läkare och din sjuksköterska, som kan dig och din hälsa. Och vi garanterar att du får träffa oss snabbt.

I dagens arbetssituation så lönar det sig många gånger att vi kommer till dig och er och utför våra tjänster. Framför allt när det är nyckelpersoner som ej så lätt kan vara fysiskt från arbetsplatsen längre stunder eller när det handlar om tjänster för många medarbetare i ett företag.

Våra medarbetare kan komma till dig och till din arbetsplats för t.ex. provtagningar och vaccinationer. Du kan ta med dig din läkare när du reser utomlands.

Integritet och personligt hänsynstagande

Vi har många års erfarenheter att hjälpa officiella personer såväl inom politiken, näringsliv och kultur/media. Våra lokaler, vårt bemötande och arbetssätt bygger på personlighet, integritet och professionalism.

Vad betyder hälsa för oss?

Hälsa betyder välmående och balans. Mår du bra och är trygg med vad du kan göra för att må bra över tid – då fungerar du bättre, producerar bättre och sprider en positiv energi. – Samma sak för ditt företag.

Vi vill vara din personliga hälsopartner och hälsocoach, så att du skall känna dig trygg i nuet och i framtiden och med kraft kunna fokusera på dina övriga utmaningar och vardag.

Detsamma gäller för ditt företag. Med strategiskt hälsoarbete anpassat för just ditt företag frigör du energi, lojalitet, arbetsglädje, motivation och mycket mer som blir kanske den viktigaste drivkraften.