Varför Quality Care?

Ett heltäckande hälsokoncept till företag och enskilda

Hälsa och livskvalitet under ett tak – En leverantör, total trygghet

Om ohälsa uppstår finns, via Quality Cares försäkring och abonnemang, ett medicinskt skyddsnät i syfte att sätta in medicinska insatser på rätt vårdnivå så snabbt som möjligt för att förebygga ohälsa samt förkorta sjukdomstid.

Vi riktar oss med ett heltäckande hälsokoncept till företagsledning och företag men även till den enskilde individen och dess familj. Nedan finner du abonnemangets 3 Moduler som uppgör detta skyddsnät. För ytterligare information, läs gärna mer under Våra tjänster.

Högsta tillgänglighet

Vi garanterar att Du får träffa just ”din” läkare och ”din” sjuksköterska, som kan dig och Din hälsa. Och vi garanterar att Du får träffa oss snabbt. Är Du premiumkund är löftet att möta en läkare inom 4 timmar!

I dagens arbetssituation så lönar det sig många gånger att vi kommer till dig och er och utför våra tjänster. Framför allt när det är nyckelpersoner som ej så lätt kan vara fysiskt från arbetsplatsen längre stunder eller när det handlar om tjänster för många medarbetare i ett företag.

Vi använder oss av digital teknik och egen digital plattform för att ha en hög tillgänglighet. Du kan boka dina tider via vår hemsida, du kan boka digitala hälsoundersökningar och videomöten till läkare, sköterska som alternativ till att komma på fysiska besök. Våra medarbetare kan komma till dig och till din arbetsplats för t.ex. provtagningar och vaccinationer. Du kan ta med dig ”din” läkare när du reser utomlands.

Integritet och personligt hänsynstagande

Vi har många års erfarenheter att hjälpa officiella personer såväl inom politiken, näringsliv och kultur/media. Våra lokaler, vårt bemötande och arbetssätt bygger på personlighet, integritet och professionalism.

Vad betyder hälsa för oss?

Hälsa betyder välmående och balans. Mår du bra och är trygg med vad du kan göra för att må bra över tid – då fungerar du bättre, producerar bättre och sprider en positiv energi. – Samma sak för ditt företag.

Vi vill vara din personliga hälsopartner och hälsocoach, så att du skall känna dig trygg i nuet och i framtiden och med kraft kunna fokusera på dina övriga utmaningar och vardag.

Detsamma gäller för ditt företag. Med strategiskt hälsoarbete anpassat för just ditt företag frigör du energi, lojalitet, arbetsglädje, motivation och mycket mer som blir kanske den viktigaste drivkraften.